DOCU/UKRAINE

XVII INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
20–29
March 2020
Alive and Undefeated
DOCU/UKRAINE
Alive and Undefeated
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Dariya Hirna
Duration
12'35'
DOCU/UKRAINE
Coda
DOCU/UKRAINE
Coda
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Anna Korzh
Duration
15
DOCU/UKRAINE
Coffee vs. Barbecues
DOCU/UKRAINE
Coffee vs. Barbecues
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Dmytro Burko
Duration
13'35'
DOCU/UKRAINE
Grey Horses
DOCU/UKRAINE
Grey Horses
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Mykola Ridnyi
Duration
43'37''
DOCU/UKRAINE
Home Games
DOCU/UKRAINE
Home Games
Year
2017
Country
UK, Ukraine, France
Director
Alisa Kovalenko
Duration
17
DOCU/UKRAINE
Komunalka
DOCU/UKRAINE
Komunalka
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Andriy Pryymachenko, Uliana Skytska, Valeriy Puzik, Yulia Ilchenko, Maryna Lopushyn, Mariam Shelia
Duration
11'10'
DOCU/UKRAINE
Meanwhile
DOCU/UKRAINE
Meanwhile
Year
2016
Country
Ukraine
Directors
Yulia Appen, Mykyta Lyskov, Oleksandra Vasyna, Natalka Tseliuba
Duration
25
DOCU/UKRAINE
METRO
DOCU/UKRAINE
METRO
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Lera Malchenko and Oleksandr Hants
Duration
16'33'
DOCU/UKRAINE
Refuge
DOCU/UKRAINE
Refuge
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Anastasia Maksymchuk
Duration
20'33'
DOCU/UKRAINE
The Diary
DOCU/UKRAINE
The Diary
Year
2016
Country
Ukraine
Director
Olexandra Chuprina
Duration
34
DOCU/UKRAINE
The Fall of Lenin
DOCU/UKRAINE
The Fall of Lenin
Year
2017
Country
Ukraine
Director
Svitlana Shymko
Duration
11
DOCU/UKRAINE
The Winter Garden’s Tale
DOCU/UKRAINE
The Winter Garden’s Tale
Year
2017
Country
Ukraine
Director
Semen Mozgovy
Duration
20
DOCU/UKRAINE