Special Events

21 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
 31 — 9 
May
June 2024
Anton’s Right Here
Special Events
Anton’s Right Here
Year
2012
Country
Russia
Director
Lyubov Arkus
Duration
120’
Special Events
Documentary Almanac Beyond The Euros
Special Events
Documentary Almanac Beyond The Euros
Year
2012
Country
Ukraine
Directors
Dmytro Hlukhenky, Natalia Mashtaler, Andriy Lytvynenko, Alisa Kovalenko, Lyubov Durakova, Ivan Zotikov, Nataliya Krasylnykova, Polina Kelm, Dmytro Konovalov, Ivan Zotikov
Duration
122’
Special Events
Documentary almanac Open Access
Special Events
Documentary almanac Open Access
Year
2013
Country
Ukraine
Directors
Volodymyr Tykhy, Dmytro Konovalov, Serhiy Andrushko, Zhanna Dovhych, Dmytro Tiazhlov
Duration
98’
Special Events
Life Span of the Object in Frame
Special Events
Life Span of the Object in Frame
Year
2012
Country
Ukraine, Italy
Director
Oleksandr Balahura
Duration
116’
Special Events
Roma Dream
Special Events
Roma Dream
Year
2012
Country
Ukraine
Director
Roman Bondarchuk
Duration
22’
Special Events
The Mobber
Special Events
The Mobber
Year
2013
Country
Ukraine
Directors
Olena Demyanenko, Dmytro Tomashpolsky
Duration
52’
Special Events