a

Тендер на проведення аудиту фінансової звітності проекту

Тендер на проведення аудиту фінансової звітності проекту
I. Тендер

 

Громадська організація «Південь» оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності проекту #55070055 міжнародної технічної допомоги «Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA», як це передбачено Угодою між Громадською організацією «Південь» та Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва (Sida). Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorized Public Accountant or equivalent), який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Аудит має розпочатися не раніше 26 жовтня 2016 року і аудитор має надати організації Листи про результати аудиту не пізніше 11 листопада 2016 року.

 

ІІ. Завдання та обсяг аудиту

 

Провести аудит фінансової звітності за період з 1 листопада 2015 по 30 вересня 2016 року, яка буде надана донорові, і підготувати аудиторський висновок згідно MCA 800/805 стосовно того, чи відповідає фінансовий звіт за проектом «12-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA» інструкціям Sida щодо фінансової звітності, сформульованим в угоді між Sida та Громадською організацією «Південь».


  • надати аудиторський висновок щодо того, чи звіт про надходження та використання коштів за період з 02-12-2015 до 30-09-2016 складений відповідно до затвердженого бюджету та вимог SIDA відповідно до угоди зі Шведською агенцією з міжнародного розвитку та співпраці (SIDA) від 06-12-2013, змін до угоди від 17-10-2014, а також від 02-12-2015. У звіті має бути зазначена така інформація: сума надходження (EUR), сума витрат, сума невикористаних коштів;
  • на основі вищезгаданого зробити висновки про стан внутрішнього контролю ГО «Південь» та оцінити ризики системи контролю, а також визначити суттєві недоліки, включно з істотними слабкими сторонами, за допомогою процедур аудиту, що уможливлюють підготовку висновків про фінансову звітність;
  • оцінити дотримання ГО «Південь» національного податкового законодавства та нормативів;
  • оцінити виконання зобов’язань, визначених Угодою між SIDA та ГО «Південь». З цією метою аудиторові будуть надані копії Угод;
  • зазначити, яких заходів було вжито за результатами попередніх аудитів, і чи вжиті заходи були адекватними для виправлення виявлених недоліків. 

 

ІІІ. Звітність аудитора

 

Звіт повинен містити думку аудитора та результати перевірки. Перелік результатів не обмежується визначеним переліком робіт, і аудитор може також висвітлити інші питання. Звіт повинен містити детальну інформацію щодо використаної методології аудиту та обсягу аудиту. Аудиторський висновок має містити запевнення в тому, що аудит виконувався дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та назву аудиторської компанії.

 

Аудитор має представити аудиторський звіт та лист до керівництва. Звіт аудитора повинен містити висновки аудиту, сформовані в процесі аудиторської перевірки. Цей документ має містити посилання на те, яких заходів було вжито за результатами попередньої аудиторської перевірки, чи вжиті заходи були адекватними для усунення визначених недоліків.

 

Лист до керівництва має бути представлений також у разі відсутності виявлених недоліків. Заходи, які вжила Громадська організація «Південь» за результатами попередніх аудитів, повинні також бути представлені у аудиторському звіті/листі менеджменту.

 

Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення будь-яких визначених слабких сторін. Рекомендації мають бути представлені в порядку їх пріоритетності.

 

Звіт має бути підготовлений англійською та українською мовами та має бути наданий ГО «Південь» у двох друкованих примірниках кожною мовою, а також надісланий в електронній формі протягом двох тижнів після останнього візиту до організації.

 

IV. Додаткове завдання

 

Відповідно до узгоджених процедур 4400: Перевірити, чи виділені на проект зарплатні кошти задокументовані протягом року у системний спосіб, і пересвідчитися, чи кошти на заробітні плати та інші витрати можна перевірити за допомогою достатньої підтверджуючої документації.


  • На основі істотності та ризиків аудитор повинен перевірити наявність підтверджуючої документації щодо виділених коштів.
  • Відповідність організації правилам та інструкціям щодо сплати податків та соціальних зборів.
  • Перевірити, чи ГО «Південь» дотримувалася інструкцій із закупівель, доданих до угоди.

 

Звіт по додатковому завданню, згідно із узгодженими процедурами, повинен бути наданий в окремій частині, відповідно до технічного завдання.

 

V. Умови участі у тендері

 

Компанія, яка подається на тендер повинна до 5 вересня 2016 року надіслати на e-mail tender.pivden@gmail.com або на поштову адресу ГО «Південь», 73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, такий перелік документів:

 

1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії;

2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю;

3. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями. Досвід аудитів проектів технічної допомоги, що фінансуються Sida, вітається, проте не є вирішальним чинником;

4. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції;

5. Кошторис (бюджет): перелік послуг, їхня вартість погодинно.

 

Контактна особа ГО «Південь»:

Денис Костюнін, тел.: (067) 551-68-28, denis.docudays@gmail.com

21 МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
 31 — 9 
травня
червня 2024
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю рекордерів Zoom F2-BT для проєкту «Архів війни»
до 07 лютого 2023
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
до 14 лютого 2023
Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на закупівлю рекордерів Zoom F2-BT для проєкту «Архів війни»
до 14 лютого 2023
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на закупівлю зарядних станцій EcoFlow DELTA 2
до 19 лютого 2023
Громадська організація «Докудейз» повторно оголошує тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
до 28 лютого 2023
Громадська організація «Докудейз» оголошує повторний тендер на закупівлю зарядних станцій EcoFlow DELTA 2
до 26 лютого 2023
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на субтитрування фільмів для 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
до 21 квітня 2023
Громадська організація «Докудейз» оголошує тендер на виготовлення рекламних роликів та роликів для анонсування програм 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA
до 12 травня 2023