a

Тендер на проведення аудиту фінансової звітності проекту

Громадська організація «Південь» оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності проекту міжнародної технічної допомоги 12-му Міжнародному фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA як це передбачено Угодою між Громадською організацією «Південь» та Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва (Sida). 
Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorized Public Accountant or equivalent), який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Аудит має розпочатися не раніше 15 квітня 2016 року і аудитор має надати організації Листи про результати аудиту не пізніше 13 травня 2016 року.

 

Завдання та обсяг аудиту

Провести аудит фінансової звітності за період з 1 січня 2015 по 31 січня 2016 року, яка буде надана донорові, і підготувати аудиторський висновок згідно MCA 800/805 стосовно того, чи відповідає фінансовий звіт за проектом “12-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA” інструкціям Sida щодо фінансової звітності, сформульованим в угоді між Sida та Громадською організацією "Південь”.

 

-        Надати аудиторський висновок щодо того, чи відображає фінансова звітність Організації, зокрема баланс, звіт про витрати, звіт про рух грошових коштів, належне об’єктивне представлення, в усіх суттєвих аспектах, фінансового становища Організації станом на 31 грудня 2015 року та зміни її чистих активів за рік, який закінчився. 

 

-        надати аудиторський висновок щодо Звіту про надходження та використання коштів в рамках Угоди зі Шведською агенцією з міжнародного розвитку та співпраці (SIDA) від 30-01-2015 за період з 01-01-2015 до 01-03-2016;

 

-        на основі вищезгаданого зробити висновки про стан внутрішнього контролю ГО «Південь» та оцінити ризики системи контролю, а також визначити суттєві недоліки, включно з істотними слабкими сторонами, за допомогою процедур аудиту, що уможливлюють підготовку висновків про фінансову звітність;

 

-        оцінити дотримання ГО «Південь» національного податкового законодавства та нормативів;

 

-        оцінити виконання зобов’язань, визначених Угодою між SIDA та ГО «Південь». Для цього аудитор має бути забезпечений копією Угоди;

 

-        зазначити, яких заходів було вжито за результатами попередніх аудитів, і чи вжиті заходи були адекватними для виправлення виявлених недоліків.

 

Звітність аудитора

Звіти повинні містити детальну інформацію щодо використаної методології аудиту та обсягу аудиту. Аудиторський висновок має містити запевнення в тому, що аудит виконувався дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та назву аудиторської компанії.

 

Аудитор має представити аудиторський звіт/лист до керівництва. Звіт аудитора повинен містити висновки аудиту, сформовані в процесі аудиторської перевірки. Цей документ має містити посилання на те, яких заходів було вжито за результатами попередньої аудиторської перевірки, чи вжиті заходи були адекватними для усунення визначених недоліків.

 

Лист до керівництва має бути представлений також у разі відсутності виявлених недоліків. Заходи, які вжила Громадська організація "Південь" за результатами попередніх аудитів в, повинні також бути представлені у аудиторському звіті/листі менеджменту.

 

Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення будь-яких визначених слабких сторін. Рекомендації мають бути представлені в порядку їх пріоритетності.

 

Звіт має бути підготовлений англійською та українською мовами та має бути наданий ГО “Південь” у двох друкованих примірниках кожною мовою, а також надісланий в електронній формі протягом двох тижнів після останнього візиту до організації.

 

Додаткове завдання

Відповідно до узгоджених процедур 4400: Простежити, чи виділені на проект зарплатні кошти задокументовані протягом року у системний спосіб, і пересвідчитися, чи кошти на заробітні плати та інші витрати можна перевірити за допомогою достатньої підтверджуючої документації.

  • На основі істотності та ризиків аудитор повинен перевірити наявність підтверджуючої документації щодо виділених коштів.
  • Відповідність організації правилам та інструкціям щодо сплати податків та соціальних зборів.
  • Простежити, чи ГО “Південь” дотримувалася інструкцій із закупівель, доданих до угоди.

 

Звіт по додатковому завданню, згідно із узгодженими процедурами, повинен бути наданий в окремій частині, відповідно до технічного завдання.

 

Умови участі у тендері

Компанія, яка подається на тендер повинна до 15 січня 2016 року надіслати на e-mail [email protected] або на поштову адресу ГО “Південь”, 73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, такий перелік документів:

 

1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії;

2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю;

3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB);

4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями. Досвід аудитів проектів технічної допомоги, що фінансуються Sida, вітається, проте не є вирішальним чинником;

5. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції;

6. Кошторис (бюджет): перелік послуг, їхня вартість погодинно.

 

Контактна особа

 

ГО Південь: Денис Костюнін, тел.: (067) 551-68-28, [email protected]

21 МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
 31 — 9 
травня
червня 2024
Тендер на замовлення послуги аудиторської компанії для проведення проєктної аудиторської перевірки
до 29 січня 2024
Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
до 22 лютого 2024
Тендер на забезпечення проведення Навчальної Школи для модераторів/-ок Мережі DOCU/КЛУБ
до 29 лютого 2024
Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (повторний)
до 28 лютого 2024
Тендер на виробництво 2-х промоційних відеороликів
до 21 березня 2024
Повторний тендер на виробництво 2-х промоційних відеороликів.
до 28 березня 2024
Тендер на закупівлю послуг із субтитрування фільмів
до 17 травня 2024
Тендер на виготовлення рекламних роликів та роликів для анонсування програм 21 Docudays UA
до 03 травня 2024